Home » web_cat » Elektronika w domu » Waga magazynowa – jedno położenie – szereg rozwiązań w czynnościach ważenia

Waga magazynowa – jedno położenie – szereg rozwiązań w czynnościach ważenia

Magazyn to bez wątpienia strategiczny punkt systemu logistycznego zakładu produkcyjnego. W magazynie towary są przejściowo przechowywane, a następnie kierowane do dalszych ogniw systemu dostaw.

waga
Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
W magazynie dokonują się procesy przetrzymywania i transportu. Przewaga właściwych procesów zależy od funkcji magazynu.

Czy zainteresowała Cię treść tej witryny? Chcesz poznać większą ilość informacji? To, odwiedź stronę www, która da Ci mnóstwo fascynujących faktów.

Wymagane role w zasadniczy sposób wpływają na lokalizację i zarządzanie pracami wykonywanymi w magazynie. Prawidłowe funkcjonowanie magazynu, wymaga używania wielu różnych systemów technicznych zaszeregowanych jako pomocnicze przyrządy magazynowe.

Dodatkowe urządzenia magazynowe, usprawniają procedurę działań magazynowych i ponadto zwiększają bezpieczeństwo oraz poprawiają warunki pracy. Przyrządy pomocnicze, zasadniczo zwielokrotniają efektywność działania całej gospodarki magazynowej. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych występują następujące typy urządzeń technicznych – urządzenia kontrolne do mierzenia temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), również wskaźniki stężenia dwutlenku azotu, siarki itp. W składzie urządzeń kontrolno-pomiarowych pojawiają się również przyrządy pomiarowe przykładowo – waga magazynowa – pełna oferta, przepływomierze, dystrybutory, instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa.

Waga handlowa
Źródło: www.wagi-elektroniczne.pl
Spomiędzy przyrządów kontrolno-pomiarowych, największym popytem charakteryzują się różne urządzenia służące do pomiaru wagi. W tej grupie ze względu na rozwiązania konstrukcyjne wyróżnić możemy np.

Jeżeli potrzebne Ci nowe źródło inspiracji, zajrzyj koniecznie pod ten odsyłacz. Przeczytasz w tamtym miejscu teksty zachowane przy wykorzystaniu analogicznej retoryki.

– wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe jak również szeroka klasa dużych wag towarowych – samochodowych, wagonowych. Odrębny podział, oparty na wyznaczniku precyzyjności dzieli wagi na – mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne a także izotopowe. We współczesnych systemach transportowo-magazynowych, jak choćby w terminalach, stosowane są niezależnie systemy ważenia, dokonujące adekwatnych pomiarów obciążenia w trakcie czynności transportowych. W takiej sytuacji czytniki wagowe wprowadzane są konstrukcyjnie we właściwe maszyny przeładunkowe.