Home » web_cat » Dobre instalacje » bardzo nowatorska technologia.pozyskiwania energii

bardzo nowatorska technologia.pozyskiwania energii

Fotowoltaika jest jedną z najbardziej nowatorskich i przychylnych dla środowiska technologii. Układy fotowoltaiczne wyróżniają się łatwością instalacji i są bezproblemowe do zagospodarowania zarówno w warunkach przemysłowych jak i w obejściach domowych.

Okiennice z modułami fotowoltaicznymi

Autor: Schüco
Źródło: Schüco
W instalacjach fotowoltaicznych, z wyjątkiem przyrządów odpowiedzialnych za wytworzenie prądu elektrycznego, ważną rolę odgrywa akumulator do fotowoltaik, jaki zezwala na zbieranie i składowanie prądu.Na ogół branym pod uwagę parametrem przy zakupie akumulatora jest pojemność. Wyznacza ona predyspozycje akumulatora do przechowywania ładunku elektrycznego.

Żądania, jakie stawia się akumulatorom wykorzystywanym w instalacjach fotowoltaicznych są nieco odmienne jak w przypadku akumulatorów użytkowanych w innych urządzeniach.W kontekście istoty działania instalacji fotowoltaicznej wypada mieć na uwadze pracę akumulatora w trybie buforowym, z rzadkim pozostawaniem w stanie kompletnego naładowania. Podstawowa jest stała praca cykliczna, także założenie czasu rozładowań. Zwraca się uwagę na aktywność akumulatora w szerokim obrębie temperatur, również okresy między doładowaniami przeliczane na dni. W rezultacie jeśli w instalacji fotowoltaicznej zostanie użyty tradycyjny akumulator, to z pewnością nie uzyska on zaplanowanego okresu użytkowania.

Jeżeli masz ochotę zgłębić więcej, doczytaj więcej (http://www.cleo-polska.pl/s-150-pasy-transportowe-i-mocujace) informacje zawarte na kolejnej stronie – tam przygotowaliśmy na Ciebie specjalne artykuły.

Istotne jest wobec tego zastosowanie akumulatorów specjalnie do tego określonych.W instalacjach fotowoltaicznych bardzo często stosowany jest akumulator do fotowoltaik bazujący na technologii AGM. Cały elektrolit jest skupiony w separatorach tworzących maty z włókna szklanego, które umiejscowione są między ołowiowymi taflami akumulatora. Jest więc wykluczona możliwość wycieku elektrolitu z nadwerężonego mechanicznie akumulatora.

Zaintrygował Cię nasz wpis? Cieszymy się. Może wyrazisz chęć też przejrzeć inne frapujące informacje? Wystarczy jedynie kliknąć na hiperłącze do www (www.dzwigmar.pl/kontakt.html) i już.

prąd

Autor: Skoff
Źródło: Skoff
Osobną grupę stanowią akumulatory żelowe, gdzie elektrolit uwięziony w strukturze krzemionki zamieniono w żel. Jako zalety akumulatorów takiego gatunku wymieniane są przede wszystkim duża sprawność ładowania, mniejsze wymagania wentylacyjne, także brak następstwa rozwarstwiania elektrolitu w procesie wolnego ładowania.